Hľadať na našich stránkach


Kontroléry YASKAWA MPiec

Flexibilná konštrukcia riadiacich kontrolérov strojov od spoločnosti Yaskawa umožňuje cenovo efektívnu konfiguráciu riadenia pohybu pre akýkoľvek automatizovaný systém. Kontroléry je možné jednoducho prispôsobiť pre samostatné použitie na jednej ose, pre pripojenie do siete s inými ovládacími zariadeniami alebo pre úplné riadenie viacosého stroja. Skupina kontrolérov uvedených nižšie sa týka typov podporujúcich normu IEC61131-3. Ďalšie typy a rady kontrolérov Yaskawa sú k dispozícii na vyžiadanie.

  • Jednotná software platforma MotionWorks IEC umožňuje jednoducho rozšíriť riadenie aplikácií z jednej na viac osí v rámci štandard programovacieho prostredia podľa normy IEC61131-3.
  • Funkčné bloky PLCopen v software MotionWorks IEC zjednodušujú, sprehľadňujú a urýchľujú programovanie.
  • Integrovaný logický analyzátor do vývojového prostredia.
  • Výrobca ponúka veľké množstvo knižníc pre štandardné i špecifické aplikácie od bežného riadenia osí, cez riadenie meničov frekvencie pre ACIM, predpripravené funkčné bloky pre gantry systémy, vačky, letmé delenie materiálu, elektrickú hriadeľ, soketovú komunikáciu cez Ethernet atď.
  • Výhodou sú predpripravené typické druhy vačiek, ktoré je možné ľubovolne editovať.
  • Diagnostický WebServer skracuje čas prevádzkovej údržby, pretože pomocou bežného internetového prehliadača môžete jednoducho sledovať stav kontrolérov i všetkých pripojených osí.
  • Možnosť realizovať komunikáciu s dotykovými panelmi, Scada či ERP systémy cez OPC Server. Kontroléry sú štandardne vybavené rozhraním Ethernet s protokolom Ethernet/IP a Modbus TCP, vďaka čomu je možné pripojiť širokú škálu PLC ako napr. VIPA, Allen-Bradley, Mitsubishi, Omron, Siemens, dotykových panelov a distribuovaných vstupov/výstupov.
  • Kontroléry jsou standardně vybaveny rozhraním Ethernet s protokoly Ethernet/IP a ModbusTCP, díky čemuž je možné připojit širokou škálu PLC jako např. VIPA, Allen-Bradley, Mitsubishi, Omron, Siemens, dotykových panelů a distribuovaných vstupů/výstupů.
  • Podpora viacúlohového chodu programu, kedy je možné v aplikácii využívať až 16 taskov s minimálnou periódou exekúcie 1 ms (MP2xxxiec) poprípade 0.125 ms (MP3200iec).
  • U kontrolérov MPiec sa prechádza od pojmu Motion controller k pojmu Machine controller, pretože tieto jednotky sú schopné riadiť komplexne celý stroj – nahradzujú totiž aj funkciu štandardného PLC a v kombinácii so servopohonmi YASKAWA, meničmi frekvencie YASKAWA pre asynchrónne motory, distribuovanými I/O a dotykovými panelmi VIPA je možné realizovať tzv. „total system solution“ v extrémne krátkych časových úsekoch.

MPiec logo

 

MP2600iec

kontrolery 001

 

MP2300Siec/MP2310iec

kontrolery 002

 

MP3300iec

kontrolery 003

 

 

O NÁS

Spoločnosť ELEKTROPOHONY Slovakia s.r.o. Košice vznikla v roku 1995, ako obchodno technické zastúpenie firmy ELEKTROPOHONY spol. s r.o. Frenštát pod Radhoštěm (CZ). Od samého začiatku sa špecializujeme na projekciu, dodávky, uvádzanie do prevádzky a servis pohonárskej techniky, hlavne frekvenčných meničov, servopohonov, softštartov, motorov a prevodoviek. Zákazníkom sme schopní ponúknuť kompletné dodávky pohonov pre ich aplikácie v širokom rozsahu od návrhu riešení, nadimenzovania pohonov, dodávky osadených rozvádzačov vrátane riadenia, elektroinštalácie, elektro-dokumentácie a uvedenia do chodu. Pre nakreslenie elektrických schém používáme CAD/CAE programy. Náš tým pracovníkov využíva dlhoročné skúsenosti z realizácií elektrických pohonov v rozličných aplikáciách. Robíme prácu, ktorá nás baví a pri návrhoch sa vždy snažíme nájsť riešenie, ktoré je optimálnou kombináciou výkonnosti a ceny.

KONTAKT

ELEKTROPOHONY Slovakia spol. s r.o.

Adresa: Nitrianska 12, 040 01 Košice
Tel: + 421 55 63 23 419
Mobil: + 421 905 317 104
e-mail: epos@epo.sk

Yaskawa partner modre

spohn logo epo 02 2021 SK

Poslať ponuku